Groeiproducten

De Contactfabriek biedt een set aan concrete sessies en producten. Deze komen voort uit beproefde methodieken als Lean en kwaliteitsmanagement. Werkwijze is steeds;

  • Afgebakende tijdsbesteding
  • Open dialoog
  • Scherpe keuzes
  • Uitwerking in praatplaat
  • Heldere acties

Groei-trajecten worden samen met klant opgebouwd uit diverse sessies en producten. Dit kan na een intake of na een 1e werksessie. Proces verloopt in volgende 5 stappen;

  • Richting bepalen; ‘Waarheen’
  • Plaatsbepaling; ‘Waar staan we’
  • Keuze & focus 1e groeistap
  • Ondersteunen werkgroep
  • Verbeterproces borgen

“Van eigen-wijsheid naar team-wijsheid”

Producten voor bedrijfsgroei

Jaarplan op 1A4

Prijs € 1.200,-

In 2 sessies opstellen van een jaarplan, met groei-stappen per kwartaal. Uitwerking in 1 praatplaat, direct geschikt voor interne presentatie.

Meer info

Sessie 1 is opstellen Groeikompas, sessie 2 keuzes voor acties en planning. Uit te breiden tot 1 jaar bedrijfscoaching.

Boek een sessie

Groeikompas

Prijs € 600,-

In 1 sessie opstellen van de groei-ambitie in 5 meerjaren-doelen. Uitwerking in 1 plaat. Het Groeikompas helpt om passie en energie van alle betrokkenen te bundelen.

Meer info

Groeien vergt keuzes en enige volharding over meerdere jaren. Door het opstellen ontstaan samenhang en begrip, in 1 model. Is basis voor vervolg met Jaarplan of 3S-model of procesverbetering.

Boek een sessie

Transitieplan

Kosten ca € 18.000,-

In 12 weken wordt een meerjarenplan voor groei opgesteld. Bijvoorbeeld proceskwaliteit of digitaal samenwerken. Inzet van enkele team-sessies en analyses. Uitwerking in jaarplanning en 3S-model.

Meer info

Aanpak zorgt voor een gedragen transitie. Een team bespreekt zelf de klant- en  procesprestaties, maar ook samenwerking, sturing en steun (3xS). Hieruit rolt commitment van medewerkers en management om de verbeteracties op te pakken. Elke 3 maanden volgt een ronde verbeter-projecten. Uit te breiden met begeleiding van werk-groepen.

Neem contact op

Verborgen Fabriek

Kosten € 7.200,-

Procesverbeter-cyclus met 1 werkgroep. Met lean-aanpak en modellen. Resultaat is proces-analyse en eerste procesverbetering.

Meer info

Uitbreiding met Lean-training of opstart continu verbetercyclus.

Neem contact op

Producten voor teamgroei

Teamvisie

Kosten € 3.600,-

In 2 sessies vindt teamdialoog plaats over waar team staat, naartoe wil en hoe. Uitkomst en acties worden gepresenteerd aan de leidinggevende.

Meer info

Team formuleert onder meer gewenst gedrag, de eigen verantwoordelijkheid daarin, en wat ze van manager nodig hebben. Resultaat wordt opgepakt in verbetergroepen of 3S-aanpak.

Neem contact op

Verbeter-ring

Sessieprijs € 1.500,-

In 1 workshop wordt Lean-verbetercyclus doorlopen rond 1 team-issue. Concrete oplossing voor besproken issue.

Meer info

Deelnemers leren basis om zelf D-MAGIC cyclus toe te passen in eigen verbeter-ringen. Uit te breiden naar Verborgen Fabriek -cyclus.

Boek een sessie

Team-barometer

Kosten vanaf € 1.250,-

Vragenlijst met 12 stellingen toont waar team tevreden, ontevreden of oneens over is. Werkgroep presenteert resultaat en aanbevelingen in team.

Meer info

Vragen onder meer over visie, proces, samenwerking en sfeer. Met vervolgacties en periodieke herhaling van barometing.

Neem contact op

Team-booster met 3S

Kosten ca € 18.000,-

In 12 weken wordt een analyse gedaan met het team. Zowel op klant-proces als 3S; samenwerking, steun en sturing. Resultaat in eind-sessie met keuzes van vervolgacties en werkgroepen.

Meer info

Teambooster met 3S zorgt voor een gedragen transitie. Een team analyseert zelf de klant- en procesprestaties, maar ook teamgedrag. Hieruit rolt commitment van medewerkers en management om de gevonden verbeteracties op te pakken. Hierna volgt elke 3 maanden een ronde nieuwe verbeter-projecten.

Neem contact op

Producten voor duurzame groei

Groen-kompas

Prijs vanaf € 320,-

In 1 of 2 sessies opstellen van de duurzame-ambities in 5 meerjaren-doelen. Dit kan per bedrijf, bedrijventerrein of wijk. Het Groen-kompas helpt duurzame doelen te verbinden en in samenhang te presenteren.

Meer info

Duurzaamheid vergt keuzes en enige volharding over meerdere jaren. Door het opstellen ontstaan samenhang en begrip, in 1 model. Is basis voor vervolg met jaarplanning, duurzaamheids-scan of transitie-tafels.

Boek een sessie

Groene Groei Scan

Prijs vanaf € 640,-

Na 1 sessie start wordt samen met een uitvoerende partner een bedrijfsscan gedaan van huidige footprint (energie, mobiliteit, voedsel etc). Daarna wordt planning en actiekalender opgesteld. Bedrijven kunnen alleen of in groepsverband acties oppakken.

Meer info

Na scan en doelbepaling wordt gestart met interne acties of externe partners of leveranciers. Doorlooptijd gemiddeld 1 jaar.

Boek een sessie

Gebieds-tafel

Prijs vanaf € 2000,-

In ca 4 sessies (en binnen 2 maanden) worden de duurzame groeikansen voor een bepaald bedrijfsgebied of wijken in kaart gebracht en omgezet in actie. Focus ligt op gebouwen, energie en mobiliteit, zowel huidig gebruik, als opwekking en mogelijkheden voor deel-concepten. I.s.m. Syndesmo of Noorden Duurzaam.

Meer info

In samenwerking met de in het gebied betrokken bedrijven, bewoners en bestuurders worden de concrete acties en doelen omgezet in prioriteiten, haalbaarheidsonderzoeken en het betrekken van gebruikersgroepen.

Neem contact op

Keten-tafel

Prijs vanaf € 2000,-

In ca 4 sessies worden de procesketen en mogelijke samenwerking tussen keten-partners in kaart gebracht. En omgezet in concrete acties en doelen voor reductie van bijvoorbeeld grondstof, afval, energie of transport. I.s.m. Noorden Duurzaam.

Meer info

In de sessies wordt een actiekalender opgesteld en worden de kansen omgezet in prioriteiten, haalbaarheidsonderzoeken en het betrekken van leveranciers of specialisten.

Neem contact op