Team- en bedrijfscoaching in Noord-Nederland

Groei in teams en bedrijven is soms lastig en vraagt om scherpe keuzes en commitment. De Contactfabriek geeft richting aan duurzame beweging, is coach en vliegwiel voor groei en verbinding.

De Contactfabriek werkt met eenvoudige werkvormen, die dialoog en procesverbeteringen op gang brengen of versnellen. De 20 jaar ervaring is opgedaan bij diverse overheden, dienstverleners (bv zorg en woningbouw) en ondernemers (bv vastgoed en mobiliteit). De Contactfabriek werkt actief mee aan een duurzame samenleving.

“Alleen samen kun je echt verschil maken!”

Bedrijfsgroei

Focus de energie van management en medewerkers door samen scherpe groei-keuzes te maken.

Teamgroei

Benut de denk- en doekracht van uw team door sessies rond visie, proces en samenwerking.

Duurzame groei

Maak gebouwen en gebieden toekomstbestendig, door duurzame samenwerking.

Groeikompas

In 1 sessie kiezen van 5 meerjaren-doelen. Vastgelegd in 1 beeld. Geeft richting aan passie en energie van alle betrokkenen.

Teamtransitie

In 12 weken wordt een analyse gedaan en plan gemaakt met het team. Zowel op klant-proces als 3S; samenwerking, steun en sturing.

Transitie tafel

Met bedrijven en bewoners bundelen van duurzame ideeën voor delen van bv energie of mobiliteit. En bouwen daarna aan lokale communities.