Goed of fout? Of gewoon een keuze?

`Wij deden het altijd met een rooster, en dat ging altijd goed!` zei de ene medewerker triomfantelijk. Dat leek een valide argument om het in dit nieuwe team ook zo te doen. `En wij deden het zonder rooster, en dat werkte ook` zei iemand van de andere ´bloedgroep´ droogjes. Tja, dat hielp de nieuwe leidinggevende ook niet. “Zijn de omstandigheden nu hetzelfde?” probeerde ik. Nee, dat inderdaad niet het geval! “En wat zo nu dan beste werken?” sprong de teamleider weer in. We kwamen tot een alternatief, iets nieuws, zonder een winnaar of verliezer, zonder onbedoeld goed of fout uit te spreken over het ‘verleden’. In England rijden ze links, in Europa rechts, geen van beide is fout. Als iedereen zich per land aan die afspraak houdt, gaat het goed. Nieuwe afspraken in nieuwe omstandigheden kunnen worden gezien als terechtwijzing over het ‘oude’ en dus pijn doen. Niet altijd is er een nieuw alternatief mogelijk. Maar goed of fout-discussies leiden zelden tot winnaars.

Onbewust in de stiltecoupe

Heeft u wel eens in een stiltecoupe gezeten en pratende medepassagiers hierop attent gemaakt? Leuke maar gevaarlijke sport! Juiste toon, gebaren, woorden, het luistert nogal nauw. Mijn ervaringen zijn wisselend en redelijk succesvol als ik ze met anderen vergelijk. Een greep.

  • Toen ik om 6 uur s morgens een tweetal luide kwebbelende dames attent maakte op de ‘stilte’, keken ze me glazig aan. Ze bleken Pools en met wat engels kwam de boodschap over. Ze spraken nauwelijks meer, maar giechelden tot Zwolle van de pret om het betrapt worden.
  • Een medereiziger stond op en wees een tweetal pubers met een luide ‘sssssttt’ (incl gebaar van vinger voor de mond) op de spelregels van de coupe. Na een grote mond ‘voor jou zeker niet’, bleven ze de hele reis wel rustiger praten, maar met een ‘ssiiisstt’ na elke 3 zinnen…
  • “Mevrouw, dit is een stiltecoupe” probeerde ik eens, naar een moeder met kind die het wel erg bont maakten. Ze begreep het en vatte het serieus op; “We mogen hier niet praten van die meneer”. Dat was niet helemaal wat ik beoogde.

Mijn tip; iemand voelt zich al snel betrapt en is zich niet altijd bewust van de ‘overtreding’. Dus een ‘Meneer, bent u zich ervan bewust dat u in een stiltecoupe zit?’ werkt vaak goed. ‘Oh sorry, daar was ik me niet van bewust‘ en zelfs een ‘Oh dank u wel’ is me al ten deel gevallen.

“Onbewust gedrag bewust maken is voorwaarde voor ander gedrag! “

“Spelregels zijn er niet voor de scheidsrechter, maar om het spel leuk te houden”

Grenzeloos gedrag

Hoe kan het toch dat medewerkers, maar ook managers zo’n afwijkend gedrag mogen vertonen. Is het zo lastig om elkaar aan te spreken? Ja dus. Is het zo moeilijk om enig inlevingsvermogen aan de dag te leggen? Blijkbaar. Is het zoeken naar de grens van het betamelijke en acceptabele dan een soort sport? Wachten tot de grensrechter het ziet en fluit voor geel of rood? Dat is wat ik vaak meemaak. Managers of collega’s zien de ‘overtreding’ wel, maar zijn moe of murw om daar wat van te zeggen. Uit doorvragen blijkt vaak dat de spelregels en grenzen niet echt duidelijk zijn. Dat is les 1. En hoe spreken we iemand aan op fouten? Wanneer is apathie of juist veelvuldig geklaag zo storend dat u er wat van zegt? Probeer het eens en zie het als experiment, desnoods als ‘sport’.  Leerzaam, nuttig en met vallen en opstaan krijgt u het onder de knie.

“Grenzen worden vanzelf duidelijker door ze bespreekbaar te maken” (zie ook ‘stiltecoupe’).

Tjerk van Dijk @ Prover

Prover; Knooppunt voor procesverbetering

Met Tjerk doe en deed ik reeds meerdere projecten  voor provincies, gemeentes en waterschappen. Hij is  proces- en digitaliseringsexpert, SOD docent en hij kent de (noordelijke) overheidsmarkt. We zijn aanvullend in expertise; hij meer proces en techniek, ik meer mens en organisatie. Wat we delen is dezelfde drive om dingen goed en leuk te maken. We maken deel uit van netwerk Noorderlicht.

Mobiel: 06 – 53 64 16 73
Email: info@prover.nl
Website: www.prover.nl

Peter Matthijssen @ Bizzdesign

Peter Matthijssen @ Bizzdesign

Mobiel: 06 – 48 98 10 67
Email: p.matthijsen@bizzdesign.nl
Website: www.bizzdesign.nl

Relatie: samen projecten ING, College voor Zorgverzekeringen

Steekwoorden: kenner procesverbeteringen, procesbesturing ( 6Sigma, Lean) , inspireert door helder denken in oplossingen

Roderick Schreuder @ Bizzdesign

Roderick Schreuder @ Bizzdesign Consultancy

Roderick is accountmanager en is thuis in het analyseren, verbeteren en besturen van processen. Bij de Postbank was hij adviseur in een groot project rond procesmanagement. Nu is hij sparringpartner en opdrachtgever voor meerdere projecten. De Contactfabriek levert kennis aan Bizzdesign en werkt soms samen met hun consultants. Roderick is een energiek expert  en kenner van de grotere dienstverleners en overheidsmarkt.

mobiel: 06 – 648 77 074
email: r.schreuder@bizzdesign.nl
website: www.bizzdesign.nl

Afscheid van een klant

Met gemengde gevoelens stapte ik het pand uit. Een flinke periode kwam ik hier minimaal 1 dag per week over de vloer. Was ik nu eigenlijk tevreden? En mijn opdrachtgever? Aardige organisatie, zei ik nog na 1 maand tegen een ‘interne’. “Wacht maar tot je ons wat beter kent!” zei ze. Ze had gelijk; onder die vriendelijke sfeer kwam een taaie cultuur boven, waarin het woord cultuur een verboden woord was. Ongewenst gedrag wèrd wel besproken, maar níet met degene die het aanging. Dus bleven patronen in stand. Ik had concrete resultaten opgeleverd en er was voortgang geboekt. Dus ja, mijn opdrachtgever was tevreden. Maar toch hield ik het gevoel, dat niet alles gezegd was. Gek he? Ik had trouwens óók niet alles meer verteld over wat ik vond: Er werd weinig mee gedaan, het was (hier) ook mijn opdracht niet. Ik had me keurig aangepast aan de cultuur; binnen je opdracht je werk doen. Het was hoogste tijd om te gaan! Ik stapte tevreden in mijn auto.

Gedrag bespreekbaar maken is goed, maar tenminste ook met degene die het aangaat…!